Дөрвөн цэнэглэгч буу DC хурдан цахилгаан цэнэглэгч