Гурван цэнэглэгч буу DC хурдан цахилгаан цэнэглэгч